Beleid


Samen geschiedenis maken 


Even terug in de tijd
Archief Eemland begin 21e eeuw, het roer ging om. De toenemende mogelijkheden voor digitalisering en de komst van internet boden uitstekende kansen om bestaande en nieuwe doelgroepen via internet te bereiken. De papieren collectie werd in rap tempo gedigitaliseerd en via de website toegankelijk gemaakt. Het resultaat was een enorme toename van het aantal digitale bezoekers. Na deze periode van 'simpelweg digitaliseren' kozen wij vijf jaar geleden voor een meer strategische benadering vanuit de vraag van het publiek. Doel was om het aantal bezoekers te verhogen en de diversiteit aan bezoekers te vergroten. Er werd flink geïnvesteerd in de professionalisering van de organisatie en de versterking van bestaande en nieuwe innovatieve digitale producten. Vanuit een meerjarenbeleidsplan en een informatiebeleidsplan werkten we aan meer synergie tussen de digitale databases, een nieuwe website, de ontwikkeling van www.amersfoortopdekaart.nl, de doorontwikkeling ervan via een multitouchtafel en een mobiele app en een gezamenlijke zoekmachine met de openbare bibliotheek. Streven was de historische informatie bij een zo groot mogelijk publiek te brengen langs verschillende wegen. Waar mogelijk en nuttig zochten we de samenwerking met partners in stad en regio. Samen zijn we sterker!

Inspiratiebronnen als motor voor strategische vernieuwing
Vanaf 2010 begon het plan te rijzen om de nieuwbouw aan te grijpen om een stap verder te gaan met de ingeslagen weg. We benoemden drie hoofdlijnen; versterken van de eigen producten, bouwen aan netwerken en 'zichtbaar en ontmoeting'. De drie lijnen komen samen in een ambitieus meerjarenprogramma dat we achter de schermen 'Publieke Werken' noemen. Met dit programma zetten we in op een nieuwe en vernieuwende, interactieve en participatieve archiefdienst die midden in de Amersfoortse en Eemlandse samenleving staat.

Wat zijn onze inspiratiebronnen? Allereerst de kans die het Eemhuis biedt. Vanaf 2014 krijgen we te maken met een locatie waar jaarlijks 500.000 mensen op bezoek komen. Het gros komt natuurlijk voor de Bibliotheek, voor Scholen in de Kunst en voor Kunsthal Kade. De vraag die wij onszelf stellen is: "Hoe kunnen wij dat publiek verleiden?" Verleiden om iets van geschiedenis tot zich te nemen, de stap te zetten een historisch archief te bezoeken of deel te nemen aan publieksactiviteiten. Een tweede inspiratiebron vonden we in het concept van de netwerkorganisatie waardoor de rol tussen archivaris en publiek fundamenteel wijzigt. Samen met gebruikers bouwen we aan de geschiedenis van de stad. Vanuit die gedachte bouwt Archief Eemland aan een netwerk van inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen die zich als een soort ambassadeurs of aandeelhouders, medeverantwoordelijk voelen voor het behoud van geschiedenis en er een bijdrage aan willen leveren. Als schenker van een archief, als leverancier van achtergrondinformatie, als tipgever voor nieuwe digitale mogelijkheden, als financier of als vrijwilliger. Ten slotte vormt onze eigen lerende praktijk een inspiratiebron. We ervaren dat de kracht van een lokaal archief ligt in de juiste mix tussen digitaal en fysiek. Door digitale communicatiemomenten te combineren met fysieke ontmoetingsmomenten gaan mensen zich meer verbonden voelen met de organisatie en omgekeerd benutten wij deze momenten om ons publiek te leren kennen.

De zoektocht naar de optimale mix tussen fysiek en digitaal bracht ons op nieuwe vragen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bezoekers in het Eemhuis, eenmaal bij de verdieping van het archief aangekomen, zich welkom voelen? Hoe kunnen we ontmoetingen tot stand brengen, stimuleren dat mensen ook hun eigen verhaal, hun eigen documenten als onderdeel van diezelfde stadsgeschiedenis gaan delen met anderen, online en offline? 

Alles in één programma
Publieke Werken is een verzamelnaam voor een programma waarin we antwoorden geven op de gestelde vragen. Dat doen we door een aantal vernieuwende producten en diensten te realiseren: een interactieve presentatie door het Eemhuis getiteld Publiek Geheim;  de website Het bewaren waard, waar ieder zijn of haar schoenendoos met herinneringen kan delen met andere Amersfoorters; de publieksarchivaris die u persoonlijk adviseert én een nieuw publieksconcept waar Archief Eemland u straks in het Eemhuis mee verwelkomt en waar alle lijnen in samen komen. Natuurlijk kosten onze plannen geld, geld dat niet in de budgetten voor het Eemhuis zit. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar externe middelen, en met resultaat. Bijna 20 verschillende fondsen en bedrijven reageerden positief op onze plannen en dragen bij in geld en soms in natura. Met financiële middelen maar vooral met de inzet van veel betrokkenen bouwen we aan een nieuw archief waar we u vanaf voorjaar 2014 van harte verwelkomen. 

Het Publieke Werken wordt mede mogelijk gemaakt door:
Mondriaan Fonds, VSBfonds, Provincie Utrecht, SNS ReaalPrins Bernard Cultuurfonds, AmersfoortBreed, ANWB fonds, Stichting De Armen de Poth, BNG Cultuurfonds, diz informatiezuilen, Gemeente LeusdenkfHein,Fonds, Stadsherstel Midden-Nederland, Stichting De Boom, Unilever, Waterschap Vallei en Veluwe, Stichting Erfgoed 3.0, Stichting Religieus Erfgoed en Pon.