Veelgestelde vragen

Wat doet Archief Eemland?

Archief Eemland is het historisch informatiecentrum voor Amersfoort en de regio Eemland. Ze beheert de archieven van de gemeenten AmersfoortBaarnBunschotenEemnesLeusdenRenswoudeSoest en Woudenberg en van het Waterschap Vallei & Veluwe. Archief Eemland beheert tevens de archieven van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
 
Dit beheer omvat de taken:
  • (veilig) bewaren
  • toegankelijk maken van de archieven voor onderzoek
  • in de studiezaal gratis ter beschikking stellen van de stukken aan iedereen die daarom verzoekt.
 
Het archief bestaat  ca. 3,5 kilometer aan archieven, een beeldcollectie van 45.000 foto's, een aanzienlijke kaartcollectie, een groeiende audiovisuele collectie en een rijke historische bibliotheek.

Moet ik een afspraak maken als ik langs wil komen?

Voor een bezoek aan de publieksruimte of studeerkamer heeft u geen afspraak nodig. In de publieksruimte kunt u de inventaris raadplegen, DTB boeken inzien en microfiches bekijken. In de studeerkamer kunt u originele archiefstukken uit het depot inzien. Bekijk hier de actuele openingstijden.

 

Ik heb ook archiefstukken en foto's. Hebben jullie daar belangstelling voor?

In principe wel, maar dan moet het archief aan enkele voorwaarden voldoen. U bent van harte welkom om langs te komen met uw documenten. Uw inbreng wordt besproken in het collectieoverleg.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat het archief betrekking moet hebben op Amersfoort en/of Eemland, dat het geraadpleegd moet kunnen worden door geïnteresseerden, dat de materiële toestand van de archiefstukken goed is en dat het archief een aanvulling betekent op de al door ons beheerde archieven.
Voor foto's geldt hetzelfde. Het moeten foto's van Amersfoort en/of Eemland of van (bekende) personen uit dat gebied zijn, die bovendien een hiaat in onze collectie opvullen. Ook wanneer u geen afstand van uw foto's wil doen kunt u contact met ons opnemen omdat wij eventueel een digitale scan van de foto kunnen maken.

Niet opgenomen maar wel Het bewaren waard ?
Wanneer uw documenten niet opgenomen worden in de archiefcollectie van Archief Eemland verwijzen wij u wel graag naar de website Het bewaren waard. Hier kunt u uw eigen archiefdocumenten uploaden en toegankelijk maken voor anderen.

Kan ik bij jullie het archief van Kamp Amersfoort raadplegen?

Nee, want dat archief wordt bewaard bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam. Wel beheren wij de documentatiecollectie van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Ook bevinden zich in onze archiefbibliotheek veel publicaties over het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA), zoals de officiële naam van het kamp luidde. Verder hebben wij foto's en zelfs enkele (kopieën van) films die tijdens de oorlog en direct na de bevrijding in het kamp zijn gemaakt. Veel informatie kan gevonden worden op de website van Kamp Amersfoort.

Mag ik alle archiefstukken inzien?

Hoewel archiefstukken met de overbrenging naar een archiefbewaarplaats in principe openbaar worden, mogen sommige stukken desondanks niet worden ingezien. Dit heeft met name te maken met de privacybescherming van nog levende personen. Zo zijn de dagrapporten van de politie van 75 jaar en jonger niet openbaar. In sommige gevallen zijn uitzonderingen op de regels mogelijk. De studiezaalmedewerker kan u daarover inlichten. Andere redenen waarom stukken niet mogen worden ingezien zijn:

  • De slechte staat waarin stukken kunnen verkeren.
  • Het feit dat de stukken zijn gereproduceerd (gemicroficheerd of gefotokopieerd). U mag dan alleen de reproducties raadplegen, tenzij de reproductie slecht leesbaar is, dit ter beoordeling van de studiezaalmedewerker.
  • Het feit dat het archief waarin de stukken zich bevinden in bewerking is.

Bestaan er bouwtekeningen van mijn huis?

Zeer waarschijnlijk wel. Bij het Archief worden vele tienduizenden bouwtekeningen bewaard over de periode 1856-1978. Deze tekeningen werden ingediend bij de vergunningaanvraag voor de bouw of verbouw van een pand. Van panden die vóór 1856 zijn gebouwd zijn geen bouwtekeningen bewaard. Wel hebben we van deze panden vaak verbouwtekeningen of, als het om monumenten gaat, restauratietekeningen. Voor bouwtekeningen na 1978 moet u zich richten tot het Vergunningenloket.

Kan ik bij jullie terecht om mijn stamboom uit te zoeken?

Dat kan, maar alleen wanneer uw voorouders in Amersfoort of in een van de omliggende gemeenten hebben gewoond. Het is handig om eerst zoveel mogelijk gegevens over uw grootouders en eventueel overgrootouders te verzamelen zoals hun volledige namen en de data van geboorte, huwelijk en overlijden. In onze studiezaal kunt u vervolgens zelf uw stamboom uitzoeken. De studiezaalmedewerker kan u wegwijs maken in het gebruik van de verschillende bronnen. U kunt ook thuis achter uw eigen computer stamboomonderzoek doen via het menu-item Voorouders.

Wat kost het om archiefonderzoek te doen?

Archiefonderzoek is voor iedereen gratis, maar dan moet u dat onderzoek wel zelf doen. Dat kan tijdens openingstijden in de publieksruimte. Alleen het laten maken van reproducties en fotokopieën kost dan geld.
U kunt het onderzoek laten verrichten door een medewerker van Archief Eemland.  Voor dit onderzoek worden kosten in rekening gebracht. U kunt uw verzoek voor onderzoek toesturen via de algemene contactgegevens.