Regenten of Patriciaat

De beperkte groep personen die, tot 1795, in feite het bestuur over de stad uitoefenden; zij speelden elkaar (vaak al op zeer jeugdige leeftijd!) de 'baantjes' (in stadsbestuur, wees- en gasthuizen, notariaat) toe. Men spreekt van een R-maatschappij.

Referentie(s): J.G. Smit, Het erf Hengstegoor te Geesteren, Archief, orgaan van de oudheidkundige Vereniging De Graafschap 1970 32-34 [over de Amersfoortse R-familie Boode of Baede (van Romswinkel)].

  • Fam Pannekoek: Mededelingenblad familie vereniging P 7 no 1/2 3-13 [XVII B

    XIX A].

  • J.G. Smit, Een geschiedenis van het Amersfoortse regentenpatriciaat, Bulletin v d Werkgroep 'Elites', RU Leiden, 1 no 2 (dec 1980) 4-16.
  • J.L. Rijndorp, De Glynt, van het Amersfoortse burgemeesterskussen naar de Brabantse klei, Gens Nostra 40 no 4/5 (1985) 188-191 en no 12 546-552.
  • J.G. Smit, Das Amersfoorter Regentenpatriziat im 16. bis 18. Jahrhundert, in: H. Schilling en H. Diederiks (red), Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nord- und Westdeutschland, Keulen / Wenen, 1985 135-148 [FL 19 no 1/2 juni 1988 10].
  • Nederlandse versie: J.G. Smit, Het regentenpatriciaat van Amersfoort van de zestiende tot de negentiende eeuw, FL 19 no 3/4 dec 1988 36-41.