Veelgestelde vragen Voorouders

Wij helpen u graag
Archief Eemland helpt u graag bij uw voourouderonderzoek. U bent van harte welkom in de publieksruimte. Het zelfstandig raadplegen van de archieven en collecties is kosteloos, evenals het zelf maken van foto's. Wel worden kosten in rekening gebracht voor verdere door Archief Eemland te leveren diensten.

Hoe doet u voorouderonderzoek?

Stap 1: Begin thuis

Het onderzoek naar uw familiegeschiedenis begint thuis. Verzamel zo veel mogelijk papieren, zoals trouwboekjes, bidprentjes, oude koopakten, foto's , die bij u of uw familieleden bewaard zijn. In de familiepapieren moet u een aanknopingspunt zien te vinden, het liefst van voor 1938, waarmee u in de archieven verder kunt zoeken. Een aanknopingspunt kan bijvoorbeeld het beroep, het geloof en het woonadres zijn. Noteer ook de familieverhalen die rondgaan. Houdt een goede administratie bij, zodat u ook later altijd kunt nagaan hoe u aan de informatie gekomen bent.

Stap 2: Oriëntatie

In de bibliotheek van Archief Eemland vindt u een aantal handboeken over stamboomonderzoek. Op onze site vindt u onder de links bij genealogie een aantal sites, zoals van de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Centraal Bureau voor Genealogie waar allerlei handleidingen over stamboomonderzoek op staan. In de catalogus van het CBG of onze bibliotheekcatalogus kunt u nagaan of er al iets over uw familienaam gepubliceerd is.

Stap 3: Archiefdiensten

Na de eerste oriëntatie, gaat u naar een archiefdienst als Archief Eemland om verdere gegevens te zoeken.

Welke bronnen?

U kunt uw zoektocht het beste beginnen in de volgende archiefbronnen: de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters of de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (de DTB registers). In deze registers van de Burgelijke Stand of de DTB's zijn vooral indexen en digitale scans met persoonsnamen en jaartallen te vinden. De registers van de burgerlijke stand staan onder collectie/voorouders en op www.wiewaswie.nl. De DTB registers zijn te vinden op de site van www.hetutrechtsarchief.nl.  

De bronnen nader gespecificeerd.  


1. Doop-, Trouw- en Begraafregisters:

De 150.000 records van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters uit de regio Eemland kunt u raadplegen (inclusief scans) op www.hetutrechtsarchief.nl :

Raadpleegbaar zijn de Doop-, Trouw- en Begraafgegevens van Achterveld, Amersfoort, Asschat, Baarn, Bunschoten, De Vuursche, Eemnes, Emmeklaar, Geerestein, Hamersveld, Hoogland, Isselt, Leusden, Renswoude, Soest, Stoutenburg en Woudenberg.

Daarnaast zijn nu ook de DTB-gegevens beschikbaar van: Cattenbroek (bij Zeist), De Meern, Everdingen, Galekop, 't Gein, Haarzuilens, Hagestein, Hoograven, Jutphaas, Oudenrijn, Papendorp, Stoetwegen, Veenendaal, Vianen, Vleuten, Vreeswijk, Zeist, Zijderveld en Zuilen.

Van Amersfoort zijn dat de volgende boeken:

 • Dopen Remonstrantse Gemeente Amersfoort, 1658-1810
 • Dopen Evangelisch-Lutherse Gemeente Amersfoort, 1685-1811
 • Dopen Oud-Katholieke parochie 't Zand Amersfoort, 1659-1811
 • Huwelijken Israelitische Gemeente Amersfoort, 1759-1810
 • Huwelijken Oud-Katholieke parochie 't Zand Amersfoort, 1659-1806
 • Huwelijken Evangelisch-Lutherse Gemeente Amersfoort, 1717-1809

2. Burgerlijke Stand registers:

 • Amersfoort: geboorte, 1811-1910, huwelijk, 1811-1925, overlijden, 1811-1950
 • Asschat: geboorte, huwelijk, overlijden 1811 
 • Baarn: geboorte, 1811-1902, huwelijk, 1811-1925, overlijden 1811-1954
 • Bunschoten: huwelijk, 1811-1932, overlijden, 1811-1954(alleen indexen aanwezig)
 • De Vuursche: geboorte, 1811, 1818-1857, huwelijk, 1811, 1818-1857, overlijden, 1818-1857 
 • Duist, de Haar en Zevenhuizen: geboorte, huwelijk, overlijden, 1818-1857(geen scans aanwezig van de jaren 1823-1828)
 • Eemnes: geboorte, 1811-1902, huwelijk, 1811-1923, overlijden, 1811-1950
 • Hoogland: geboorte, 1811-1911, huwelijk, 1811-1932, overlijden, 1811-1951
 • Leusden: geboorte, 1811-1902, huwelijk, 1811-1932, overlijden, 1811-1950
 • Renswoude: geboorte, 1811-1902, huwelijk, 1811-1932, overlijden, 1811-1950
 • Soest: geboorte, 1811-1906, huwelijk, 1811-1932, overlijden, 1811-1955
 • Stoutenburg: geboorte, 1811, 1815-1901, huwelijk, 1811, 1815-1932, overlijden, 1811, 1815-1950
 • Woudenberg: geboorte, 1811-1902, huwelijk, 1811-1932, overlijden, 1811-1959

NB: De openbaarheid van de registers van de Burgerlijke Stand is wettelijk beperkt.

 • Geboorteakten zijn openbaar na 100 jaar
 • Huwelijksakten zijn openbaar na 75 jaar
 • Overlijdensakten zijn openbaar na 50 jaar

Wat is er bij Archief Eemland te vinden?

Bij Archief Eemland zijn de archieven te vinden van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Woudenberg en Soest. De archieven van deze gemeenten zijn overgebracht naar Archief Eemland. Behalve van de gemeente Bunschoten. Op onze website en in de publieksruimte kunt u deze openbare archieven raadplegen.

Soorten bronnen en zoeken in de bronnen

Van alle aangesloten gemeenten zijn de eerder genoemde openbare registers van de Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters en Doop-, Trouw- en Begraafregisters naar Archief Eemland overgebracht. In het menu Voorouders zijn alle namen opgenomen, die voorkomen in de registers van de Burgerlijke Stand.

De DTB's zijn online beschikbaar op www.hetutrechtsarchief.nl.

Naast deze bronnen zijn ook de archieven van de gemeentebesturen en de notarissen in te zien. De beschrijvingen van de archieven kunt u vinden via deze website (bij archieven). Ook de fotocollectie(een database met foto's, kaarten, prenten) op onze website kan interessante informatie opleveren.

En dan?

Genealogisch onderzoek levert vele namen, jaartallen en andere feiten over een familie op. Het is van belang dat al deze gegevens op een overzichtelijke manier worden geordend. Voor de ordening van alle gegevens zijn diverse computerprogramma's op de markt. Op de site van het Centraal Bureau voor Genealogie vindt u een aantal verwijzingen naar computerprogramma's. Aan de hand van demo-versies op Internet kunt u uw keuze bepalen.

Meer weten

Er zijn diverse publicaties verschenen, met daarin uitgebreidere informatie over genealogisch onderzoek. Hieronder vindt u een selectie.

Websites

 • Archiefnet: Een startpagina naar archiefdiensten in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld
 • Digitale Stamboomen Wiewaswie: Archiefinstellingen bieden via deze portal genealogische gegevens aan
 • CBG: Website van het Centraal Bureau voor Genealogie
 • NGV: Website van de Nederlandse Genealogische Vereniging

Literatuur

 • E.A. van Beresteyn, Genealogisch repertorium (Den Haag 1987)

 • Koos Boertjens, Internetgids Stamboomonderzoek(Schoonhoven 1999)
 • Rob van Drie,Stamboomonderzoek voor beginners(Den Haag 1998)
 • Rob van Drie (red.), Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis (Den Haag 1997)
 • E.W.A. Elenbaas-Bunschoten,Van aver tot aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht (Utrecht 1998)