Veelgestelde vragen

Wij helpen u graag
Wilt u meer weten over de foto collectie? U kunt gerust langskomen of contact met ons opnemen. Het zelfstandig raadplegen van de archieven en collecties is kosteloos, evenals het zelf maken van foto's. Wel worden kosten in rekening gebracht voor verdere door Archief Eemland te leveren diensten.

Wat kan ik in de fotocollectie van Archief Eemland vinden?

In de fotocollectie kunt u stadsgezichten, huizen, scholen, fabrieken, kerken, stadspoorten enzovoorts vinden. Daarnaast zijn er vele luchtfoto's - zelfs driedimensionale - en komt het maatschappelijk leven aan bod. Onze portrettengalerij tenslotte bevat een aanzienlijke lijst namen. Er worden voortdurend foto's aan de collectie toegevoegd.

Voor schilderijen, tekeningen en prenten van de regio kunt u terecht bij Museum Flehite: www.museumflehite.nl. Als u foto's heeft die voor onze collectie een mooie aanvulling zouden kunnen zijn, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen via: archiefeemland@amersfoort.nl.

Hoe kan ik een foto bestellen?

Een foto downloaden is mogelijk via de knop Koop download, die u vindt in het detailscherm van de foto. Na ontvangst van uw geautomatiseerde betaling ontvangt u een e-mail met daarin een link, waarmee u de betreffende afbeeldingen maximaal drie keer mag downloaden. Het formaat is 300 dpi in jpg. Het is niet mogelijk om fotoafdrukken te bestellen.

Welke kwaliteit kan ik verwachten als ik een download of foto-afdruk bestel?

De kwaliteit van uw download hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit en het formaat van het origineel. Onze foto's zijn op 300 dpi gescand; deze scans zijn vervolgens niet bewerkt.

Bij sommige foto’s zie ik geen bestelknop; hoe kan ik die foto dan bestellen?

Voor een klein aantal afbeeldingen geldt dat u uitsluitend bij de auteursrechthebbende een download (of afdruk) kunt bestellen, dus niet bij Archief Eemland. Dit wordt bij de desbetreffende foto's vermeld.

Ik wil graag een scan van een afbeelding die niet op uw website staat; kan dat?

We leveren alleen gedigitaliseerd materiaal en dat gebeurt uitsluitend via de webwinkel. Er vindt geen scanning of fotografie op verzoek plaats.

Hoeveel kost mijn bestelling?

Een download kost 6 euro per stuk.

Mag ik afbeeldingen uit uw beeldbank gebruiken in mijn eigen boek / werkstuk / artikel / website?

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a) Vraag toestemming aan de auteursrechthebbende (toelichting hieronder)

b) Houd rekening met portretrecht en geestelijk eigendomsrecht (toelichting hieronder)

c) Vermeld bij de afbeelding de vervaardiger indien bekend en de volgende tekst: "Bron: Archief Eemland"

d) Graag een bewijsexemplaar van de publicatie naar Archief Eemland sturen

Door het bestellen van een afbeelding gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Ad a) Vraag toestemming aan de auteursrechthebbende. Indien u ons materiaal openbaar wil maken, moet u er rekening mee houden dat er auteursrecht (ook wel copyright of beeldrecht genoemd) op kan rusten. Als er auteursrecht op een werk rust en u wilt het openbaar maken, heeft u daarvoor schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder nodig. Dit is in de regel de fotograaf zelf, tenzij in de fotobeschrijving onder "auteursrecht" een andere naam wordt vermeld. Bij openbaarmaking moet de fotograaf vermeld worden, indien bekend.

Ook op gefotografeerde kunstwerken rust auteursrecht. Bij dergelijke foto's dient u dus toestemming te vragen aan de fotograaf èn aan de kunstenaar.

Onder openbaar maken wordt verstaan:

 • het publiceren in boeken, tijdschriften, kranten, brochures, kalenders,    reclameuitingen e.d.
 • het publiceren op internet
 • het tentoonstellen of vertonen in een openbare ruimte
 • het uitzenden op radio en/of televisie
 • het opslaan in geautomatiseerde gegevensbestanden.

Het auteursrecht berust in principe bij de maker van het werk en is van kracht tot en met het 70e jaar na zijn/haar overlijden. Auteursrecht gaat van rechtswege over op de erfgenamen. Indien een werk is gemaakt in loondienst, berust het auteursrecht bij de werkgever.
Het is bij de wet verboden om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder openbaar te maken. Meestal zal de auteursrechthouder u vragen een financiële vergoeding te betalen in ruil voor de openbaarmaking.

In deze beeldbank wordt in het veld Vervaardiger de naam van maker genoemd en in het veld Auteursrecht de naam van de rechthebbende. Als beide velden leeg zijn, zijn ons geen gegevens bekend. Wordt in één van beide velden wel een naam genoemd, dan kunt u via onze studiezaal een lijst raadplegen waarop wij de contactgegevens[A1]  van auteursrechthouders zo goed mogelijk bijhouden. Aan deze lijst kunnen echter geen rechten worden ontleend. In een aantal gevallen hebben wij de auteursrechthebbende niet kunnen achterhalen. Wanneer de rechthebbende ook door u niet achterhaald kan worden is publicatie uw eigen risico, maar dat risico is relatief klein.

Als in het veld Auteursrecht staat vermeld: "Archief Eemland" kunt u ons telefonisch (033 - 4695017) of per e-mail benaderen om toestemming te vragen.

Ad b) Houd rekening met het portretrecht en het geestelijk eigendomsrecht   

Het portretrecht heeft betrekking op de personen die zijn afgebeeld. Dit recht geldt wanneer de afbeelding in opdracht is gemaakt (bijvoorbeeld bruidsfoto's, pasfoto's en schoolfoto's) en de geportretteerden doelbewust zijn gefotografeerd. Bij openbaarmaking moet daarom behalve aan de maker van de foto ook altijd toestemming worden gevraagd aan de geportretteerde. Het portretrecht vervalt bij overlijden van de geportretteerde.

Als de foto niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt, dient de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Herkenbaarheid van de persoon en de persoonlijke belangen die bij een eventuele publicatie kunnen worden geschaad, zijn daarbij van belang.

Geestelijk eigendomsrecht: publicatie van een afbeelding dient u in de oorspronkelijke vorm te doen. Dit betekent concreet dat u het document niet mag verminken of versnijden. Ook bent u verplicht de naam van de maker te vermelden.

Als in deze beeldbank het veld "Vervaardiger" leeg is, is de fotograaf onbekend.

Waarschuwing: indien u een document publiceert zonder over de benodigde toestemmingen te beschikken, kan de auteursrechthebbende en/of de geportretteerde juridische stappen tegen u ondernemen. Wanneer de rechthebbende door u niet achterhaald kan worden, is publicatie uw eigen risico, maar dat risico is relatief klein.

Wij hebben van alle fotografen die we konden traceren, toestemming gekregen om hun foto's op het internet uit te brengen. Lang niet in alle gevallen is de naam van de rechthebbenden echter bekend. Mocht iemand menen rechten te ontlenen aan één van deze werken, dan verzoeken wij hem/haar vriendelijk contact met ons op te nemen.

Aanvullende informatie

Mocht u over een bepaalde foto andere of aanvullende informatie hebben dan in de Beeldbank is opgenomen, schroomt u dan niet het ons te laten weten via archiefeemland@amersfoort.nl

Let op!

Bewegend beeld en geluid, Compact Discs, CD'ROM's en DVD's, staan beschreven in de bibliotheekcatalogus.

Meer weten

De Beeldbank is nooit compleet. Het kan daarom nuttig zijn om ook bij andere erfgoedinstellingen naar beeldmateriaal te zoeken. Aanraders van websites over Amersfoort en omgeving zijn:

Historische Kring 'Baerne' (Baarn)

Historische Vereniging 'Bunscote' (Bunschoten)

Historische Kring Eemnes

Historische Kring Hoogland

Historische Kring Leusden

Historische Vereniging Soest/Museum Oud Soest

Gemeentearchief Soest Beeldbank

Stichting Oud Woudenberg

Websites van meer algemene erfgoedinstellingen met beeldbanken zijn:

ANP Fotoarchief

ANP Beeldbank

Instituut voor Beeld en Geluid

Nationaal Archief Beeldbank

Het Utrechts Archief Beeldbank

Voor een overzicht van de diverse beeldbanken gaat u naar de Startpagina Beeldbanken.

Op welke manieren kan ik zoeken?

U kunt op vele manieren zoeken door de foto's. Hieronder worden de verschillende zoekopties beschreven:

a. Via het zoekscherm zoekt u door alle foto velden tegelijk. Om uw zoekresultaat te verfijnen, kun u vervolgens een keuze maken uit gecategoriseerde lijsten met termen en namen die in de beeldbank zijn opgenomen.

b. Via 'Bladeren door de foto's': kunt u zoeken als u niet kunt vinden wat u zoekt. Dat is ook raadzaam als u juist veel te veel treffers krijgt. Om uw zoekresultaat te verfijnen, kun u vervolgens een keuze maken uit gecategoriseerde lijsten met termen en namen die in de beeldbank zijn opgenomen. U kunt d.m.v. de twee iconen, lijstweergave of een alfabetische weergave, uw trefwoord terugvinden.

c. Zoeken met zoektekens.

 • "…."                      
  Als u twee woorden tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, vormt dit een eenheid, bijvoorbeeld "Kamp Amersfoort".
  •AND                     
  Met het woord AND zoekt u naar een combinatie van twee termen, bijvoorbeeld:
  -          Muurhuizen AND 120
  -          Langestraat AND verkeer
 • NOT                      
  Met het woord NOT zoekt u naar het eerste woord, met uitsluiting van het tweede, bijvoorbeeld:
  -          Dieventoren NOT Zuidsingel (zo krijgt u de Dieventoren alleen te zien vanaf de Muurhuizen)
 • ~
  "Wazig zoeken":  met dit teken kunt u zoeken naar termen waarvan u de spelling niet precies weet, of waarbij spellingsvarianten kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld:
  -          Oldebarneveld~ levert de juiste naam op: Oldenbarnevelt.
 • *
  "Joker": deze gebruikt u bij onbekende woorddelen of letters, bijvoorbeeld:
  -          Marien* levert de afbeeldingen van zowel Mariënhof als Mariënweerd.