Zoekresultaat

Uw zoekacties:
 0521 Gemeentebestuur Woudenberg, 1976 - 1995
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inventaris
1.711.72 Kadaster
1.714 Belastingen
1.731.2 Planschade
1.731.212 Bestemmingsplannen
1.733.21 Bouwvergunningen
1.733.323 Afbraak
1.733.33 Woningverbetering
1.733.44 -
1.75 Openbare orde
1.755.3 Bevolkingsregistratie
1.755.33 Bevolkingsregisters
1.755.36 Bevolkingsstatistiek
1.755.43 Reisdocumenten
1.77 Openbare gezondheid
1.773.31 Drinkwater
1.776.1 Lijkbezorging
1.776.11 Begraafplaatsen
1.777 Milieu
1.777.211 Lucht
1.777.212 Bodem
1.777.311 Afvalinzameling
1.777.32 Afvalwater
1.777.321 Riolering
1.777.4 Trillingen en geluid
1.78 Openbare veiligheid
1.782.11 Calamiteitenbestrijding
1.784.3 Brandbestrijding
1.784.38 Brandweerorganisatie
1.784.83 -
1.79 Waterstaat
1.791 Wateren. Watergangen
1.811 Verkeer en vervoer te land
1.811.11.1 -
1.811.111 Wegenbeheer
1.811.111.1 Wegenbeheer
1.811.111.3 Verlichting
1.811.32 Verkeersmaatregelen
1.816.2 Radio en televisie
1.816/817 -
1.824.2 Energievoorziening
1.832.23 Arbeidstijden
1.833 Werkgelegenheid
1.838.1 -
1.842.32 Fondsen
1.843.31 Club- en buurthuiswerk
1.844.22 Ouderen
1.844.5 Bijstandsbehoevenden
1.851 Onderwijs
1.851.02.92 Medezeggenschap
1.851.06.2 Inrichting
1.851.09.11 Schoolarts
1.852.11 -
1.853.11 Kunst
1.853.2 Verzamelingen
1.853.3 Monumenten
1.854.1 Natuurschoon
1.855.1 Feesten en plechtigheden
1.857.1 Sport en spel
1.857.2 Recreatie
1.857.21 Openluchtrecreatie
1.857.22 Volkstuinen
1.857.3 Toerisme
1.86 Landsverdediging
1.861.24.06 -
1.951.02 -
2.07.15 Gemeentekarakteristieken
2.07.155.2 Namen en aanduidingen
2.07.23 Samenwerking
2.07.351 Eigendom. Bezit
2.07.351.1 Verkrijging / Verlies
2.07.351.2 Zakelijke rechten
2.07.351.5 Beheer eigendommen
2.07.352.6 Financieel beheer
2.07.353.22 Informatiebeheer
2.07.354 Dienstgebouwen
2.07.355.1 Dienstvoorschriften
2.07.51 Gemeenteraad
2.07.52 Wethouders
2.07.531 Burgemeester
2.07.533 Gemeentesecretaris
2.07.55 Diensten. Bedrijven
2.07.58 Delegaties / Commissies
2.07.7 Beleidsbepaling
2.08 Personeel beheer
2.08.172 Georganiseerd overleg
2.08.353 Arbeidstijden
2.08.741 Loon, bezoldiging
2.08.741.52 Korting, aftrek
2.08.742 Tegemoetkomingen
-
Kenmerken
Datering:
1976 - 1995
Soort toegang:
Dossierinventaris
Depotlocatie:
Amersfoort
Omvang:
41,75 meter
Herkomst:
Wet
Opmerkingen:
1 doos met stukken afkomstig uit bnr. 0505
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0521 Gemeentebestuur Woudenberg, 1976 - 1995
VERKORT:
NL-AmfAE 0521
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS