Zoekresultaat

Uw zoekacties:
 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Beschrijving van het archief
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwant materiaal
Bijlagen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
3. Bijlagen
4. Concordans charters
5. Concordans
6. Regesten
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1300-1810
Inventaristitel:
A.F.M. Reichgelt, Inventaris van de archieven van het Stadsbestuur van Amersfoort, 1300-1810. (Amersfoort, 2003), inv. nrs. 1-2269
Soort toegang:
Inventaris
Depotlocatie:
Amersfoort
Auteur:
Ton Reichgelt
Openbaarheid:
Volledig
Omvang:
92 meter en 54 meter charters: 125,5 m
Herkomst:
Wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810
VERKORT:
NL-AmfAE 0001.01
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
Gevonden archiefstukken
3613-097 Akte van erfpacht ten overstaan van schout en schepenen door Gheryt Zeybert aan Roelof Coelhof van een halve hofstede aan de Singel buiten de Viepoort. Met akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Roelof Coelhof aan Johan Arnts sone en Margriete, zijn vrouw, van de eigendom van een huis en de erfpacht van het halve bijbehorende erf op de Singel buiten de Viepoort. Met akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Johan Arnts soen en zijn vrouw Mergriet aan Jhan van Hove en zijn vrouw Lisebet van de eigendom van een huis aan de Singel buiten de Vietoren en van de huur van de hofstede waarop dit huis staat, onder de voorwaarden vermeld in de akte waardoor deze is gestoken. Met akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Johan van den Hove en Liisbeth, zijn vrouw, aan Wouter Geriits soen en zijn vrouw Yde van de eigendom van een huis en de erfpacht van de hofstede waarop dit huis staat, gelegen buiten de Vietoren aan de Singel. Met akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Yde, weduwe van Wouter Geriits soen, met Henric Dwingelant, haar voogd, aan Wouter Geriits soen, van de eigendom van een half huis, met de erfpacht van de halve hofstede waarop dit huis staat, gelegen aan de Singel buiten de Vietoren op de voorwaarden vermeld in de akte, waardoor deze is gestoken en behoudens het recht van de zusters van Sint Agnieten op een rente van 4 pond per jaar en dat van het Sint Jansklooster op de Kamp op een rente van 1 pond per jaar, 1402, 1407, 1413, 1420 en 1423.
313 Heinric Ghiisberts soen, schout vanwege de jonkheer van Gaesbeec, Ricout Ricouts soen, Jan Claes soen, Heinric Hermans soen, Heinric Jacobs soen en Maes Peters soen, schepenen te Zoes, oorkonden dat Hildegont Willam Wouters soens dochter met Gherijt Everts soen, haar man en voogd, aan Ghiisbert Wouters soen heeft overgedragen, ingevolge deling van de erfenis, de zonzijde (zuidzijde) van de percelen land, nagelaten door Wouter Willams soen-die deze gelijkelijk had verdeeld onder zijn zoons Willam en Ghiisbert-, waarbij zij de noord- of zeezijde behield, het betreft:
1. de Corte Camp in de Slaghe, ter zonzijde begrensd door het land van Florijs van Dalem, ter zeezijde door de Langhe Camp van dezelfde;
2. een hooi maat, ter zonzijde begrensd door het land van Dirc Rutghers soen en Steven van der Borch, ter zeezijde door Morschen maet;
3. een kamp land, strekkend van de brink tot aan de hooi maat, aan de zonzijde begrensd door het land van de heren van Oudemunster, aan de zeezijde door dat van Willam van Doem en Willam Naghels nakomelingen;
4. een hofstede strekkend van de Overenwech tot aan de brink, aan de zonzijde begrensd door het land van Willam van Doem of zijn zoon Jacob, aan de zeezijde door dat van de heren van Oudemunster;
5. 2 1/2 scepel land boven de kerk, aan de zonzijde begrensd door het land van Heinric Hermans soen, aan de zeezijde door dat van Jan Zuermont;
6. het Molen stuck, aan de zonzijde aan het overeinde begrensd door het land van Dirc Noeteboem, aan de zeezijde aan het overeinde door dat van Heinric Hermans soen;
7. de Braemert, een mudde land, aan de zonzijde begrensd door het land van Ghiisbert Wouters soen, aan de zeezijde door dat van Willam van Doem;
8. 1 1/2 scepel land gelegen op de dwarsstucken, aan de zonzijde begrensd door het land van de heren van Oudemunster, aan de zeezijde door dat van Steven van Nyenvelt;
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS