Restauratie Nefkensarchief

Het tamelijk onbekend gebleven archief van mevrouw A.M. Nefkens wordt gerestaureerd en gedigitaliseerd. Het archief maakt deel uit van het Metamorfoze project ‘Oorlogsarchieven Amersfoort’. Mevrouw Nefkens was Rode Kruishelpster in het krijgsgevangenenkamp dat vanaf 1943 in het Soesterkwartier in Amersfoort was gevestigd. Dit kamp werd gebruikt als verzamel- en doorvoerplaats van de Nederlanders die op 29 april 1943 weer in krijgsgevangenschap werden opgeroepen.

Tijdens de restauratie zijn de stukken uit het Nefkensarchief niet te raadplegen. In september 2018 komt het gedigitaliseerde archief op internet via www.archieven.nl en via de website van Archief Eemland.

De restauratie, conservatie en digitalisering van dit oorlogsarchief wordt gefinancierd  door Metamorfoze, het nationale programma van het Ministerie van OCW voor het behoud van papieren erfgoed.

Archief Eemland, Het Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust en Genocidestudies (NIOD), het Nederlands Rode Kruis (NRK) werken samen aan het Metamorfoze project ‘Oorlogsarchieven Amersfoort’.

 Nefkens

donderdag 29 juni 2017