Scans gratis downloaden

Archief Eemland stelt de scans van foto's, kaarten, bouw- en ontwerptekeningen gratis beschikbaar. Dat geldt alleen voor afbeeldingen waarvoor geen auteursrechtelijke beperkingen gelden. Dit is geregeld in de 'Wet hergebruik van overheidsinformatie'.

Wat betekent dit concreet?

  • U kunt foto's kaarten, bouw- en ontwerptekeningen uit onze collectie gratis downloaden. Is het niet mogelijk om de scans te downloaden, dan worden doorgaans de contactgegevens van de rechthebbende vermeld. Neem met de rechthebbende contact op als u deze afbeelding wilt gebruiken. Na een schriftelijk akkoord van de rechthebbende (doorgaans per e-mail), kunt u dit akkoord naar archiefeemland@amersfoort.nl sturen en ontvangt u van ons daarna de betreffende afbeelding.
  • Vermelding van rechthebbende van de foto is verplicht wanneer u een foto gebruikt in een publicatie, voor een project of op een website.

Janus
Foto Janus Visser / BDU Media.

maandag 10 juli 2017