Archief digitaliseert bevolkingsregisters

Sinds 7 april staan de gedigitaliseerde bevolkingsregisters van Amersfoort over de periode 1850-1939 online op www.archiefeemland.nl. Dit maakt het online speurwerk naar Amersfoorters een stukje makkelijker.

Duizenden scans online
Wie oude Amersfoortse bevolkingsregisters wil raadplegen, hoeft daarvoor niet langer naar Archief Eemland te komen. Voortaan kun je de bevolkingsregisters van 1850 tot 1939 ook online raadplegen, een schat aan informatie voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek. Afgelopen jaar hebben meer dan 250 vrijwilligers hard gewerkt om de ruim 41.000 scans te beschrijven. Daarmee is een belangrijke bron voor historisch - én familieonderzoek nu voor iedereen beschikbaar.

De bevolkingsregisters bestaan uit drie delen: de reeks 1850-1860, de reeks 1860-1915 en de reeks (gezinskaarten) 1915-1938. Ook de gezinskaarten van Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog maken deel uit van deze bevolkingsregisters.

Wat zijn Bevolkingsregisters?
Tussen 1829 en 1970 werd er iedere tien jaar een volkstelling gehouden waarbij de samenstelling van de bevolking van dat moment werd vastgelegd. Vanaf 1850 was er de wettelijke plicht voor gemeentes om ook de adres- en andere wijzigingen in de bevolkingsregistratie bij te houden. Hiervoor werden per 10 jaar vaste registers op adres aangelegd. Omstreeks 1915 is men overgestapt op gezinskaarten. Op deze kaarten stond één gezin vermeld met alle adressen waarop dat gezin in de loop der tijd woonde. In 1938 werd het systeem van persoonskaarten ingesteld.

kaart

vrijdag 7 april 2017