Nieuwe archieven openbaar

De eerste dinsdag van januari staat binnen archieven bekend als 'Openbaarheidsdag'. Het is de dag waarop de beperking van de openbaarheid van een aantal archieven die formeel per 1 januari zijn vervallen bekend worden gemaakt. De informatie is dan voor iedereen vrij toegankelijk.

Ook bij Archief Eemland is per 1 januari een aantal archieven openbaar geworden. Het gaat onder meer om politierapporten, archiefstukken van diverse kerken, sportverenigingen, Fietsersbond, Stichting De Armen de Poth, het Burgerweeshuis, een kunstenaarsvereniging en van Archief Eemland zelf. 

Volgens de Archiefwet 1995 moeten archieven van de overheid na twintig jaar worden overgedragen aan een openbare archiefbewaarplaats. Het overgrote deel is dan direct voor iedereen gratis toegankelijk. Voor een aantal archieven geldt een openbaarheidbeperking vanuit het oogpunt van privacy of veiligheid. Ook archieven van kerken, verenigingen, bedrijven en personen zijn soms beperkt openbaar. Deze beperkingen zijn echter altijd  tijdelijk, meestal voor 50 of 75 jaar. Jaarlijks worden er dus nieuwe archieven openbaar.

Bekijk hier het overzicht van archiefstukken bij Archief Eemland die per 1 januari 2016 openbaar zijn.

 

Openbaar_2016.pdf

Depot Archief Eemland

 

woensdag 23 december 2015