Nieuw in het archief

Archief Eemland heeft in 2015 verschillende archieven ontvangen. In omvang was het meeste archief afkomstig van de Gemeente Amersfoort. Niet alleen archief van het gemeentebestuur over de periode 1975-1990 maar ook de hinderwetvergunningen 1915-1990. Daarnaast heeft Archief Eemland archief ontvangen van diverse kerkgenootschappen. Zo is een werkgroep van de PKA bezig met het inventariseren van de archieven van de kerken die opgegaan zijn in de Protestantse Kerk Amersfoort en brengt regelmatig geïnventariseerde delen over.
Bekijk hier het overzicht: Overzicht_ontvangen_archieven_2015.pdf

Daarnaast ontvingen we in januari het oudste archief van de Stichting Katholiek
Primair Onderwijs Amersfoort.

Depot Archief Eemland in het Eemhuis 

 

vrijdag 22 januari 2016