Samen bevolkingsregisters beschrijven

Alle genealogische bronnen staan online, behalve de bevolkingsregisters. Ook de gezinskaarten van Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog zijn onderdeel van deze bevolkingsregisters. Inmiddels zijn de ruim 60.000 scans gemaakt, maar alleen met uw hulp kunnen we ze online plaatsen.

Hoe kunt u helpen?

De bevolkingsregisters moeten voorzien worden van een digitale beschrijving. De scans plus beschrijving worden vervolgens online geplaatst en zijn dan op trefwoord doorzoekbaar. Via de website VeleHanden.nl kunt u de beschrijvingen invoeren. Meedoen is eenvoudig. Dit kan vanuit huis en u heeft er geen ervaring voor nodig. Iedere persoons- of gezinskaart die gereed is, verschijnt na een controleronde op www.archiefeemland.nl.

Helpt u mee?

We zijn natuurlijk blij met alle hulp en daarom kunt u sparen voor een Nationale boekenbon en een boekje over de geschiedenis van Amersfoort. Per ingevoerde scan ontvangt  u spaarpunten. Wilt u ons helpen? Aanmelden kan vanaf maandag 1 februari op https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/gam_gezinskaarten.

Gezinskaarten Archief Eemland

Gezinskaarten Belgische vluchtelingen

De eerste scans die via www.velehanden.nl beschreven worden zijn de gezinskaarten van de Belgische vluchtelingen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven 19.000 Belgische vluchtelingen vier jaar lang in en rond Amersfoort. Een enorm aantal in vergelijking met de 25.000 inwoners uit de stad. In dit project kunt u helpen om de 1600 gezinskaarten te beschrijven waarop de 6000 soldaten, maar ook vrouwen en kinderen, geregistreerd staan. Deze scans en beschrijvingen zijn als een groeiende collectie doorzoekbaar gemaakt op www.archiefeemland.nl en op www.belgengezocht.nl; een themawebsite over Amersfoort in de Eerste Wereldoorlog.

Bevolkingsregisters 1850-1938

De overige scans zijn bevolkingsregisters die zijn opgesteld door het gemeentebestuur van Amersfoort. Deze zijn opgedeeld in drie delen: de reeks 1850-1860, de reeks 1860-1915 en de reeks (gezinskaarten) 1915-1938. Nadat de beschrijvingen zijn geaccordeerd verschijnen de resultaten online op www.archiefeemland.nl en www.wiewaswie.nl.

In de registers werden de volgende gegevens vastgelegd:

  • Achternaam, tussenvoegsel en voornaam 
  • Betrekking tot gezinshoofd
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Straatnaam (bijvoorbeeld Elisabethdorp)
  • Huisnummer
  • Beroep (niet bij Belgen)
  • Vorige woonplaats (alleen bij Belgen)

Belgengezocht.nl gaat 11 februari live

maandag 1 februari 2016