Archief Soroptimistenclub overgebracht

Het archief van de Soroptimistenclub Amersfoort is op 30 september 2016 geschonken aan Archief Eemland. De voorzitter, Sieta Koet, kwam het archief overhandigen en ondertekende de schenkingsovereenkomst. De omvang van het archief is 60 cm. In het archief zijn aanwezig: jaarverslagen, notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en van de bijeenkomsten. Het archief loopt over de jaren 1948-2013. Een deel van het archief is na 50 jaar openbaar. Het overige deel is openbaar.

Soroptimistenclub

De Soroptimistenclub Amersfoort is in 1948 opgericht. De Soroptimisten vormen een wereldwijde organisatie van vrouwen. Het doel van de Soroptimisten is om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Dit doel wordt bereikt door het uitvoeren van diverse projecten. Zo organiseerde de Soroptimistenclub Amersfoort in het voorjaar van 2016 een actie Lichtjes voor Sysrische kinderen waarbij lampionnen werden verkocht.

Het archief van de Soroptimistenclub Amersfoort vormt een aanvulling op de archieven die Archief Eemland beheert van diverse sociaal-maatschappelijke organisaties in Amersfoort.

 

Overdracht archief soroptimisten

Ondertekening archiefoverdracht door Sieta Koet, voorzitter van de Soroptimistenclub Amersfoort

 

donderdag 1 december 2016