Archief eerste serviceflat ontvangen

Archief Eemland heeft het archief in ontvangst genomen van de Coöperatieve Vereniging De Terp in Amersfoort. Het archief heeft een omvang van circa 5 meter en bevat stukken over de oprichting, de bouw, jaarrekeningen, jaarverslagen, vieringen van het 25 en 50 jarig bestaan en bulletins voor de leden. Zodra de plaatsingslijst is gemaakt, zijn de stukken ouder dan 50 jaar openbaar toegankelijk.


Eerste serviceflat

Deze vereniging beheerde een serviceflat aan de Th. Heemskerklaan 37.Deze serviceflat was de eerste in haar soort en opgericht in 1953. Het gebouw werd ontworpen door voormalig stadsarchitect C.B. van der Tak. In dit krantenartikel uit 1953 staat een journalistieke impressie van deze nieuwe vorm van wonen voor ouderen.
AFT287006626 043 L
Uit de krantendatabase, Dagblad van Amersfoort,
14-04-1953 (pagina 2).
 

Vereniging werd stichting

Na bijna 60 jaar voldeed het gebouw niet meer aan de huidige woonwensen van senioren. Daarom is besloten tot afbraak en nieuwbouw op hetzelfde terrein. Gelijktijdig is de vereniging omgezet naar een stichting. Deze wijziging van organisatiestructuur was de aanleiding tot het schenken van het archief van de vereniging aan Archief Eemland.

vrijdag 20 januari 2012