VeleHanden en Militieregisters online

In het project VeleHanden indexeren vrijwilligers documenten voor verschillende archieven. Archief Eemland. Via www.velehanden.nl kan iedereen helpen de militieregisters van zestien Nederlandse archieven te indexeren. Via www.militieregisters.nl zijn de registers snel en eenvoudig te doorzoeken. Ook militieregisters van Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude en Woudenberg worden in dit project geïndexeerd.

VeleHanden maken licht werk

VeleHanden.nl biedt iedereen de mogelijkheid om te helpen Nederlandse archieven online toegankelijk te maken. Ervaring is niet nodig, wel passie voor het verleden. De wens is om via crowdsourcing de hoeveelheid online indexen snel te kunnen laten groeien. Help mee en meld u aan via www.velehanden.nl.

Indexeren

De scans van de militieregisters worden ontsloten (geïndexeerd) op naam, geboorteplaats en geboortedatum in een vooraf bedacht en goed gestructureerd schema. Door deze metadata zijn archiefstukken later gemakkelijker te vinden voor publiek. Om fouten te voorkomen is er gekozen voor controle door middel van dubbele invoer. Elke scan wordt tweemaal ingevoerd door twee verschillende personen. Wanneer de resultaten niet identiek zijn, wordt de scan ter beoordeling voorgelegd aan een controleur.

Twee jaar

Binnen twee jaar indexeren de vrijwilligers alle aangeboden registers. Na twee jaar krijgt ieder archief de registers, scans en metadata terug voor eigen gebruik.

Militieregisters.nl

Het eerste archief dat vrijwilligers gaan indexeren zijn de militieregisters. Er staan nu al 200.000 scans voor hen klaar. Deze zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek, omdat in deze registers de namen zijn opgenomen van alle Nederlandse mannen die tussen 1814 en 1941 zijn opgeroepen voor de loting voor militaire dienst. De resultaten zijn doorzoekbaar op www.militieregisters.nl.

U kunt zich aanmelden voor de VeleHanden nieuwsbrief op www.velehanden.nl

Dit project is een initiatief van Stadsarchief Amsterdam.

donderdag 3 november 2011