Vele handen maken licht werk

In het project Vele Handen indexeren vrijwilligers documenten voor verschillende archieven. Archief Eemland is ook aangesloten. In oktober gaat de website online en starten de vrijwilligers met het eerste indexeringsproject. Tot die tijd testen vrijwilligers een eerste versie. 

Indexeren

De vrijwilligers maken indexen bij archiefstukken van verschillende archiefinstellingen. Indexeren is het aanleggen van metadata (zoals naam, adres of onderwerp) in een vooraf bedacht en goed gestructureerd schema. Door deze metadata zijn archiefstukken later gemakkelijker te vinden voor publiek. 

Crowdsourcing

In het project Vele Handen kunnen alle Nederlandse archiefinstellingen scans van hun collecties aanbieden om te indexeren. Iedereen wordt gevraagd een handje te helpen, ook wel crowdsourcing genoemd. Zo hopen we met elkaar de hoeveelheid online indexen snel te kunnen laten groeien. Archief Eemland participeert in dit project door het aanleveren van archieven.

Militieregisters

Het eerste archief dat vrijwilligers gaan indexeren zijn de militieregisters. Deze zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek, omdat in deze registers de namen zijn opgenomen van alle Nederlandse mannen die tussen 1814 en 1941 zijn opgeroepen voor de loting voor militaire dienst.

Bekijk de testversie van Vele Handen.

Dit project is een initiatief van Stadsarchief Amsterdam.

dinsdag 12 juli 2011