Oproep: "Houd het Eemhuis op koers!"

Er is veel ophef over de kostenoverschrijdingen bij de bouw van het Eemhuis, de toekomstige huisvesting van o.a. Archief Eemland. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Reden voor de partners in dit toekomstige Eemhuis voor een brief aan de gemeente, waarin zij oproepen om de bouw op koers te houden.

Eemhuis

Het is de bedoeling dat vier belangrijke culturele Amersfoortse instellingen zich vestigen in het Eemhuis: Scholen in de KunstBibliotheken Eemland, Archief Eemland en Kunsthal KAdE. De bouw begon in december 2010.
Begin september werd bekend dat bij de bouw van het Eemhuis sprake is van een kostenoverschrijding. Het bureau AT Osborne is gevraagd om de aard en exacte omvang van de tekorten in beeld te brengen en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. Vier scenario's werden daarin meegenomen: stoppen met het project, teruggaan naar het oorspronkelijk ontwerp (met ruimte voor poppodium De Kelder), doorgaan met de inpassing van kunsthal KAdE of een andere deelinvulling van het Eemhuis. Op de site van de Gemeente Amersfoort vindt u een chronologisch overzicht van informatie over de onderzoeken.  

Brief "Houd het Eemhuis op koers!"

De partners in dit toekomstige Eemhuis hebben nu een brief aan het Gemeentebestuur van Amersfoort geschreven, waarin wordt opgeroepen om de bouw op koers te houden:

Brief "Houd_het_Eemhuis_op_koers!"

dinsdag 15 november 2011