Verdwaald archiefstuk op z'n plek

Het Utrechts Archief heeft een register voor grondbelasting uit 1733  geschonken aan Archief Eemland. Het gaat om de 'Legger van de landerijen in De Haar en Duist, ten behoeve van de aangifte van het oudschildgeld in 1599, met opgave van eigenaren in 1733'. Het geschonken register bevat de namen van de gebruikers en eigenaren van alle percelen in de zogenaamde gerechten Duist en De Haar in 1733 en in 1599.

In goede handen

Het register was jarenlang onterecht bewaard in het archief van Kasteel De Haar in Haarzuilens, dat door Het Utrechts Archief beheerd wordt. Nu wordt het archiefstuk toegevoegd aan het archief van de voormalige gemeente Duist, De Haar en Zevenhuizen die in 1857 zijn opgegaan in de gemeente Hoogland.

Grondbelasting De Haar en Duist


Grondbelasting

Het oudschildgeld was een grondbelasting die in 1536 werd ingevoerd door keizer Karel V. De belasting werd tot ver in de achttiende eeuw geheven. Voor de inning werden registers opgemaakt waarin van alle percelen werd vastgelegd wie de eigenaren en gebruikers waren. In de loop der tijd waren de gegevens niet meer nauwkeurig genoeg. Daarom werden in 1599 alle registers in opdracht van de Staten van Utrecht opnieuw opgemaakt.

woensdag 7 december 2011